Naše služby

Eventy:

 • live stream konferencie
 • hybridné-live konferencie
 • firemné akcie
 • konferencie
 • športové podujatia
 • kultúrne podujatia
 • módné prehliadky
 • koncerty
 • televízné programy
 • výstavy
 • divadelné predstavenia
 • architektuálne nasvietenia
 • multimediálne show

Iné aktivity:

 • návrh a stavba scény
 • showdesigner (vizuálny 3D návrh)
 • montáž zvukovej techniky
 • mobilné ozvučenie
 • návrh a realizácia videografiky
 • návrh a realizácia grafiky
 • catheringové služby